Novinky

08.06.2021 PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

bude spuštěno ve středu 1. září od 9:00 přes Klientské centrum. Pokud jste u nás poprvé, je nutné si účet v klientském centru založit. Jak na to naleznete v sekci Kroužky - Jak se přihlásit.

Jak se odhlásit

Za školní rok 2020/2021 budou peníze za nerealizované hodiny v kroužcích vráceny automaticky.

Za běžného provozu platí následující:

Pro odhlášení z kroužku je potřeba vyplnit žádost o vratku přes váš Klientský účet - https://ddmjihlava.iddm.cz/prihlaseni

Návod, jak vyplnit žádost o vratku přes klientské centrum - 
Elektronická žádost o vratku za platbu kroužku přes Klientské centrum 

Nárok na vrácení platby za kroužky vzniká, když k odhlášení dojde z důvodu:

  • vznikla-li překážka navštěvovat kroužek na straně organizace (změna času kroužku, zrušení kroužku, atd.) 
  • klient má vážný důvod (zdravotní stav, změna bydliště, apod.). 
 Ve všech jiných případech platí následující:
  • Pokud se klient odhlásí do 31. 10. (pro rok 2020 platí termín 15. 11.) a má kroužkovné již zaplaceno, pak se kroužkovné vrací (mimo nevratného administrativního poplatku 200,-).
  • Pokud klient přestane navštěvovat zájmový útvar během prvního pololetí -  
do 31. 1. a má zaplacené kroužkovné na celý školní rok, bude mu vráceno kroužkovné pouze za druhé pololetí. Pokud má zaplacené kroužkovné na první pololetíkroužkovné se nevrací.
  • Pokud se klient rozhodne až během druhého pololetí tedy od 1. 2., pak se kroužkovné za druhé pololetí nevrací.
Vždy při nárokování vrácení platby je však nutné provést elektronickou žádost o vratku.
Vratky jsou odesílány na konci měsíce, ve kterém byla elektronicky podána žádost o vratku.