Jak se odhlásit

Pro odhlášení z kroužku je potřeba vyplnit žádost o vratku přes váš Klientský účet - https://ddmjihlava.iddm.cz/prihlaseni

Návod, jak vyplnit vratku přes klientské centrum - 
Elektronická žádost o vratku za platbu kroužku přes Klientské centrum_platné od 5.11.2020.pdf 

Nárok na vrácení platby za kroužky vzniká, když k odhlášení dojde z důvodu:
  • vznikla-li překážka navštěvovat kroužek na straně organizace (změna času kroužku, zrušení kroužku, atd.) 
  • klient má vážný důvod (zdravotní stav, změna bydliště, apod.). 
 
Ve všech jiných případech platí následující:
  • Pokud se klient odhlásí do 31. 10. (pro rok 2020 platí termín 15. 11.) a má kroužkovné již zaplaceno, pak se kroužkovné vrací (mimo nevratného administrativního poplatku 200,-).
  • Pokud klient přestane navštěvovat zájmový útvar během prvního pololetí -  
do 31. 1. a má zaplacené kroužkovné na celý školní rok, bude mu vráceno kroužkovné pouze za druhé pololetí. Pokud má zaplacené kroužkovné na první pololetíkroužkovné se nevrací.
  • Pokud se klient rozhodne až během druhého pololetí tedy od 1. 2., pak se kroužkovné za druhé pololetí nevrací.
Vždy při nárokování vrácení platby je však nutné provést elektronickou žádost o vratku.
Vratky jsou odesílány na konci měsíce, ve kterém byla elektronicky podána žádost o vratku. (neplatí pro listopad 2020 – vratky budou vyřizovány průběžně).