Jak se odhlásit

Pro odhlášení z kroužku je potřeba:

  • PŘED ZAPLACENÍM KROUŽKOVNÉHO
    • kontaktovat příslušného pracovníka DDM Jihlava, jehož kontakt je uveden u konkrétního kroužku
  • PO ZAPLACENÍ KROUŽKOVNÉHO


Návod, jak vyplnit žádost o vratku přes klientské centrum - Elektronická žádost o vratku za platbu kroužku přes Klientské centrum 

Nárok na vrácení platby za kroužky vzniká, když k odhlášení dojde z důvodu:

  • vznikla-li překážka navštěvovat kroužek na straně organizace (změna času kroužku, zrušení kroužku, atd.) 
  • klient má vážný důvod (zdravotní stav, změna bydliště, apod.). 
 Ve všech jiných případech platí následující:
  • Pokud se klient odhlásí do 31. 10. a má kroužkovné již zaplaceno, pak se kroužkovné vrací (mimo nevratného administrativního poplatku 200,-).
  • Pokud klient přestane navštěvovat zájmový útvar během prvního pololetí do 31. 1. a má zaplacené kroužkovné na celý školní rok, bude mu po odeslání žádosti o vratku vráceno kroužkovné pouze za druhé pololetí. Pokud má zaplacené kroužkovné na první pololetíkroužkovné se nevrací.
  • Pokud se klient rozhodne až během druhého pololetí tedy od 1. 2., pak se kroužkovné za druhé pololetí nevrací.
Vždy při nárokování vrácení platby je však nutné provést elektronickou žádost o vratku.

Vratky jsou odesílány na konci měsíce, ve kterém byla elektronicky podána žádost o vratku.