Jak zaplatit kroužek

Platbu minimálně za první pololetí je třeba provést do 5 pracovních dnů od schválení přihlášky pedagogem, nejpozději však do 31. 10. 2020 a doplatek za druhé pololetí je nutné provést do 31. 1. 2021.

Platby za kroužek prosím proveďte bezhotovostně na bankovní účet č. 249 018 898 / 0300
s variabilním symbolem, který najdete ve schválené přihlášce.

Nelze poslat více plateb pod jedním variabilním symbolem. Pokud nebude variabilní symbol uveden správně, nebude platba připsána. 

V případě, že platba nebude uhrazena, místo v kroužku nebude dále rezervováno.

Kroužek uhradí můj zaměstnavatel? 

Máte-li možnost získat finanční příspěvek zaměstnavatele na úhradu kroužku, vyplňte žádost o fakturu (ke stažení zde ). Potvrzenou od zaměstnavatele ji doručte k nám na DDM Jihlava.