Novinky

16.09.2020 Slavnostní otevření dětského dopravního hřiště

Dne 18. 9. se otevírá nově zrekonstruované dopravní hřiště. V 9:00 proběhne oficiální otevření, program pro veřejnost bude připraven od 14:00 do 17:00. V rámci zahajovacího programu se můžete těšit na: - prohlídka nových prostor, - možnost projížďky po dopravním hřišti, - stánek BESIPu, - ukázka záchranných složek, - představení volnočasových aktivit DDM a kickbox klubu Reborn - výtvarné dílny - živá hudba kapely DDM Jihlava a mnoho dalšího.

Potvrzení ZP

Příspěvky ZP na pohybové aktivity

 
Vážení rodiče dětí,

i v tomto školním roce poskytují ZP příspěvky na pohybové aktivity. Podrobnosti k možnostem čerpání příspěvku od ZP naleznete na webových stránkách Vaší pojišťovny.

Po provedené platbě a připsání na náš bankovní účet Vám vystavíme potřebné potvrzení.

Pokud budete žádat o potvrzení pro pojišťovnu, obraťte se prosím na email sl. Smrčkové, smrckova@ddmjihlava.cz. Vystavené potvrzení si můžete vyzvednout v kanceláři č. 107 nebo po předchozí domluvě u služby v šatně.


Zdravotní pojišťovny vyžadují doložit:
- vyplněné potvrzení pro ZP (pro vystavení kontaktujte smrckova@ddmjihlava.cz)
- rodný list dítěte nebo dítě zapsané v OP
- výpis z Vašeho bankovního účtu