Potvrzení ZP

Příspěvky ZP na pohybové aktivity

 
Vážení rodiče dětí,

i v tomto školním roce poskytují ZP příspěvky na pohybové aktivity. Podrobnosti k možnostem čerpání příspěvku od ZP naleznete na webových stránkách Vaší pojišťovny.

Po provedené platbě a připsání na náš bankovní účet Vám vystavíme potřebné potvrzení.

Pokud budete žádat o potvrzení pro pojišťovnu, obraťte se prosím na mail paní Jonášové, jonasova@ddmjihlava.cz. Vystavené potvrzení si můžete vyzvednout v kanceláři č. 107 nebo po předchozí domluvě u služby v šatně.


Zdravotní pojišťovny vyžadují doložit:
- vyplněné potvrzení pro ZP (pro vystavení kontaktujte: jonasova@ddmjihlava.cz)
- rodný list dítěte nebo dítě zapsané v OP
- výpis z Vašeho bankovního účtu