Jak zaplatit tábor

Platby za tábor se hradí po schválení přihlášky pracovníkem DDM Jihlava bezhotovostně nejpozději do 30. 4. 2022. Veškeré konkrétní informace k platbě obdrží každý přihlášený v mailu.

Obecné informace k platbám táborů:
- Číslo účtu DDM Jihlava 249 018 898 /0300
- Vždy je nutné uvést variabilní symbol. Najdete ho ve svém klientském centru v souhrném přehledu přihlášky na tábor, je uvedený i na přihlášce.
- Částka je uvedena u jednotlivých táborů na webových stránkách, v klientském centru v souhrném přehledu přihlášky na tábor a také na přihlášce.
-
Platby provádějte pouze bezhotovostně na účet DDM Jihlava - z důvodu Covid-19.

 
Platby provádějte, prosímeza každé dítě a za každý tábor zvlášť - každé dítě má v každém táboře jedinečný variabilní symbol, který je potřeba dodržet, aby se platba správně přiřadila do systému.

Platí Vám tábor zaměstnavatel?
Máte-li možnost získat finanční příspěvek od zaměstnavatele nebo poskytovatele benefitu na úhradu tábora, vyplňte Žádost o fakturu - tábory Vyplněnou žádost zašlete na mail jonasova@ddmjihlava.cz

Žádosti nám posíme nedoručujte osobně z důvodu Covid-19.