Jak zaplatit tábor

Platby za tábor se hradí po schválení přihlášky pracovníkem DDM Jihlava bezhotovostně nejpozději do 30. 4. 2020. Veškeré konkrétní informace k platbě obdží každý přihlášený v mailu.

Obecné informace k platbám táborů:
- Číslo účtu DDM Jihlava 249 018 898 /0300
- Vždy je nutné uvést variabilní symbol. Najdete ho ve svém klientském centru v souhrném přehledu přihlášky na tábor, je uvedený i na přihlášce.
- Částka je uvedena u jednotlivých táborů na webových stránkách, v klientském centru v souhrném přehledu přihlášky na tábor a také na přihlášce.

 
Platby provádějte, prosímeza každé dítě a za každý tábor zvlášť - každé dítě má v každém táboře jedinečný variabilní symbol, který je potřeba dodržet, aby se platba správně přiřadila do systému.

Platí Vám tábor zaměstnavatel?
Pokud bude tábor hradit Vaš zaměstnavatel, stáhněte si, prosíme, Žádost o vystavení faktury zde. Vyplněnou a od zaměstnavatele potvrzenou žádost zašlete na smrckova@ddmjihlava.cz nebo doručte osobně na DDM.
 
Vzhledem k nutnosti uhrazení plateb do 30. 4. 2020 doručte žádost nejpozději do 31. 3. 2020. Vystavená faktura bude odeslána na mail uvedený v žádosti.