Jak se odhlásit

V případě, že se z tábora chcete odhlásit ještě před odesláním platby, sdělte to, prosíme, neprodleně kontaktní osobě pro tábor (kontakty najdete na webových stránkách u daného tábora). Umožníte tak včasné nahrazení dalšími zájemci.

Pokud jste tábor již zaplatili a chcete dítě odhlásit, je potřeba vyplnit odhlášovací formulář s žádostí o vratku a dodat naskenovaný i s podpisem kontaktní osobě pro daný tábor nejpozději 7 dní po skončení tábora (včetně případného potvrzení od lékaře). Odhlašovací formulář s žádostí o vratku si stáhnete zde .

Storno poplatky:

V případě tábora Hájenka, Smrčná, Lovětín:
  • Žádost podaná před zaplacením – storno poplatek 0 Kč
  • Žádost podaná po zaplacení – storno poplatek 150 Kč
  • Písemná odhláška méně než 10 dní před zahájením tábora – storno poplatek ve výši 2 denního paušálu z ceny poukazu
  • Během tábora z důvodu nemoci (doložené potvrzením od lékaře) – storno poplatek ve výši 2 denního paušálu z ceny poukazu

V případě příměstského tábora na DDM:
  • Žádost podaná před zaplacením – storno poplatek 0 Kč
  • Žádost podaná až po zaplacení nebo z důvodu nemoci během tábora (doložené potvrzením od lékaře) – storno poplatek 100 Kč
  • Písemná odhláška během tábora – bez nároku na vrácení poplatku.
  • Písemná odhláška méně než 10 dní před zahájením tábora – storno poplatek ve výši 2 denního paušálu z ceny poukazu, v případě nemoci (doložené potvrzením od lékaře) – storno poplatek 100 Kč
Pokud dítě přestane docházet během příměstského tábora, oznamte to, prosíme, neprodleně vedoucímu tábora nebo kontaktní osobě pro daný tábor.

Vratky jsou odesílány na konci měsíce, ve kterém byl podán odhlašovací formulář s žádostí o vratku.