Jak se odhlásit

Táborová činnost DDM Jihlava se uskuteční dle platných hygienických norem. Její podoba se řídí aktuální situací a nařízením vlády.
 
Pokud se tábora nemůžete zúčastnit, tuto skutečnost bez odkladu mailem sdělte hlavnímu vedoucímu tábora. Veškeré kontakty naleznete na webu u konkrétního tábora.
 
ODHLÁŠENÍ proveďte prosím následovně:
 • o odhlášení informujte hlavního vedoucího, nejlépe mailem (kontakty najdete na webu u daného tábora)
 • pokud jste provedli platbu, neprodleně vyplňte žádost o vratku přes váš Klientský účet - https://ddmjihlava.iddm.cz/prihlaseni - termín podání žádosti o vratku je rozhodný pro výši vratky dle aktuálních storno poplatků (viz níže)
 • pokud se vám nedaří podat žádost o vratku skrz Klientský účet nebo nemáte možnost využít Klientské centrum, neprodleně tuto skutečnost mailem sdělte hlavnímu vedoucímu daného tábora
Návod, jak vyplnit žádost o vratku přes klientské centrum, najdete zde - Elektronická žádost o vratku za platbu kroužku přes Klientské centrum 

Vracení plateb se řídí směrnicemi DDM Jihlava, které dle termínů včasného odhlášení mají stanovené storno poplatky, o které jsou vrácené platby poníženy.
 
Vratky jsou odesílány na konci měsíce, ve kterém byla podána žádost o vratku.

Storno poplatky:

V případě tábora Smrčná, Lovětín:
 • Odhlášení před zaplacením – storno poplatek 0 Kč
 • Odhlášení po zaplacení – storno poplatek 150 Kč
 • Odhlášení méně než 10 dní před zahájením tábora – storno poplatek ve výši 2 denního paušálu z ceny poukazu
 • Odhlášení během tábora z důvodu nemoci (doložené potvrzením od lékaře) – storno poplatek ve výši 2 denního paušálu z ceny poukazu
Pokud dítě odjede z pobytového tábora z jiného než zdravotního důvodu, nemá nárok na vrácení platby.

V případě příměstského tábora na DDM:
 • Odhlášení před zaplacením – storno poplatek 0 Kč
 • Odhlášení až po zaplacení nebo z důvodu nemoci během tábora (doložené potvrzením od lékaře) – storno poplatek 100 Kč
 • Odhlášení během tábora – bez nároku na vrácení poplatku.
 • Odhlášení méně než 10 dní před zahájením tábora – storno poplatek ve výši 2 denního paušálu z ceny poukazu, v případě nemoci (doložené potvrzením od lékaře) – storno poplatek 100 Kč
Pokud dítě přestane docházet během příměstského tábora, oznamte to, prosíme, neprodleně vedoucímu tábora nebo kontaktní osobě pro daný tábor.