Novinky

02.07.2018 Změna pokladních hodin

V průběhu letních prázdnin dochází ke změně pokladních hodin. Pokladna je otevřená v pondělí a ve čtvrtek, přesné časy najdete v sekci Pokladna.

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2017/2018
 
Organizace školního roku
Zahájení školního roku 4. 9. 2017
Zahájení činnosti kroužků – individuálně nejpozději do 2. 10. 2017
Podzimní prázdniny  26. – 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Pololetní prázdniny    2. 2. 2018
Jarní prázdniny       26. 2 – 4. 3. 2018
Velikonoční prázdniny 29. – 30. 3. 2018
Ukončení činnosti kroužků červen 2018
Letní prázdniny 2. 7. – 2. 9. 2018

Státní svátky a dny pracovního klidu:

* 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok
* 30. března – Velký pátek
* 2. dubna - Pondělí velikonoční
* 1. květen - Svátek práce
* 8. květen - Den osvobození od fašismu - 1945
* 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
* 6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa - 1415
* 28. září - Den české státnosti - Svatý Václav
* 28. říjen - Den vzniku samostatného Československého státu - 1918
* 17. listopad - Den boje studentů za svobodu a demokracii - 1989
* 24. prosinec - Štědrý den
* 25. prosinec - 1. svátek vánoční
* 26. prosinec - 2. svátek vánoční

V době prázdnin a svátků se kroužky nekonají, není-li stanoveno individuálně jinak.