Organizace školního roku

Organizace školního roku 2019/2020
 
Organizace školního roku
Zahájení školního roku 2. 9. 2019
Zahájení činnosti kroužků – individuálně nejpozději do 30. 9. 2019
Podzimní prázdniny  29. – 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 – 5. 1. 2020
Pololetní prázdniny    31. 1. 2020
Jarní prázdniny       9. 3. – 15. 3. 2020
Velikonoční prázdniny 9. – 10. 4. 2020
Ukončení činnosti kroužků červen 2020
Letní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2020

Státní svátky a dny pracovního klidu:

* 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok
* 10. dubna – Velký pátek
* 13. dubna - Pondělí velikonoční
* 1. květen - Svátek práce
* 8. květen - Den osvobození od fašismu - 1945
* 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
* 6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa - 1415
* 28. září - Den české státnosti - Svatý Václav
* 28. říjen - Den vzniku samostatného Československého státu - 1918
* 17. listopad - Den boje studentů za svobodu a demokracii - 1989
* 24. prosinec - Štědrý den
* 25. prosinec - 1. svátek vánoční
* 26. prosinec - 2. svátek vánoční

V době prázdnin a svátků se kroužky nekonají, není-li stanoveno individuálně jinak.