2019/2020

Vážení a milí partneři v rámci organizace soutěží vyhlašovaných MŠMT,

ačkoliv velmi neradi, jsme nuceni Vám oznámit, že jsme oficiálně rezignovali pro školní rok 2019/2020 na organizaci soutěží vyhlašovaných MŠMT.

Důvody, které nás vedou k rezignaci:
  • Do potřebného data jsme nedostali od nadřízených odpovědných orgánů žádný oficiální ani neoficiální seznam olympiád, které bychom měli ve školním roce 2019/2020 organizovat.
  • Nezískali jsme do potřebného data jasné a oficiální informace o financování soutěží ve školním roce 2019/2020 ve vztahu k personálnímu zabezpečení z naší strany.
  • Nebyla vyjasněna otázka pravidel hospodaření s finančními prostředky určenými na organizaci soutěží. V posledních letech přicházela pravidla hospodaření až poté, co spousta soutěží již proběhla, což pro organizátory přináší velká rizika při dodržování platných právních předpisů.
  • Činnost jednotlivých organizátorů soutěží na krajské úrovni není již delší dobu nijak systematicky koordinována, což pro organizátory přináší řadu organizačních problémů a občas i patových situací.
  • Pro organizaci soutěží nebyla vyjasněna otázka GDPR.
Výše uvedené záležitosti považujeme pro organizaci soutěží, kterou je pro tento školní rok již nezbytně nutné zahájit, za zásadní. Protože nebyly včas vyjasněny, přestože jsme se od začátku roku snažili s nadřízenými odpovědnými orgány včas jednat a na všechny problémové záležitosti upozorňovat, není v našich silách organizaci soutěží pro školní rok 2019/2020 zajistit a zaručit se za ni.

Všechny dotazy k dalšímu vývoji situace a průběhu směřujte, prosíme, na Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina, vedoucího odboru RNDr. Kamila Ubra.

S velkým poděkováním za Vaši mnohaletou obětavou, příjemnou a spolehlivou  spolupráci

Ing. Vilibald Prokop, ředitel
 a tým pracovníků Domu dětí a mládeže Jihlava, příspěvkové organizace