Přerušení provozu

S účinností od 13. března 2020 platí zákaz přítomnosti všech účastníků zájmového vzdělávání v prostorách DDM Jihlava.

Vzhledem k tomu, že bezpečností rada státu vydala nová opatření k prevenci šíření koronaviru COVID - 19 v ČR, se rozhodl ředitel DDM Jihlava pro přijetí těchto preventivních opatření.

1. Zákaz vstupu klientů do prostor DDM Jihlava (a prostor určených k zájmovému vzdělávání)
2. Současně rozhodl zrušit veškeré plánované akce v prostorách školy.

Tato opatření platí až do odvolání.

Náhrady za zrušené vzdělávání či jiné kompenzace budou řešeny se všemi klienty v okamžiku, kdy bude situace s nákazou koronavirem COVID-19 stabilizována.Ing. Vilibald Prokop
ředitel DDM Jihlava

Kód 190102
Název Přerušení provozu
Místo konání Dům dětí a mládeže Jihlava
Hlavní vedoucí Vilibald Prokop
Dokumenty ke stažení

Opatření o zákazu školní docházky