Novinky

16.09.2020 Slavnostní otevření dětského dopravního hřiště

Dne 18. 9. se otevírá nově zrekonstruované dopravní hřiště. V 9:00 proběhne oficiální otevření, program pro veřejnost bude připraven od 14:00 do 17:00. V rámci zahajovacího programu se můžete těšit na: - prohlídka nových prostor, - možnost projížďky po dopravním hřišti, - stánek BESIPu, - ukázka záchranných složek, - představení volnočasových aktivit DDM a kickbox klubu Reborn - výtvarné dílny - živá hudba kapely DDM Jihlava a mnoho dalšího.

Letní příměstský tábor

Příměstský tábor s celotáborovou hrou a návštěvami ZOO Jihlava.

Kontaktní osoba: Šárka Ďásková, daskova@ddmjihlava.cz, 733 675 544

Kód 198501
Název Letní příměstský tábor
Termín konání 03.08.2020 08:00 - 07.08.2020 16:00
Místo konání Dům dětí a mládeže Jihlava
Hlavní vedoucí Šárka Ďásková
Věková skupina 7-15 let
Sraz účastníků 3. 8. v 8:00 na DDM Jihlava
Vybavení na akci Dle pokynů
V ceně zahrnuto program, 3x denně strava, pojištění
Cena 1500,- Kč