Sportovec Jihlavska 2019

Vážení sportovní přátelé,


Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. vyhlašuje anketu

SPORTOVEC a SPORTOVNÍ KOLEKTIV roku 2019 do 15ti let

Do ankety mohou být nominováni sportovci, kteří během roku 2019 dosáhli významných sportovních výsledků, jsou registrování ve sportovním klubu v okrese Jihlava a tento klub reprezentují na soutěžích, bez ohledu na druh sportovního odvětví. Jedná se o sportovce či sportovní kolektivy, které v roce 2019 dosáhli výrazných úspěchů v rámci reprezentace našeho okresu v ČR či v zahraničí.

Podmínkou pro nominaci je věk sportovce/sportovců - sportovci nesmí v roce 2019 dosáhnout věku 16 a více let. Do kategorie kolektiv mohou být nominováni sportovci v týmech, které mají 3 a více členů.

Pokud máte zájem za Vaší organizaci někoho navrhnout, využijte přiložený formulář (můžete i více návrhů za klub), ten důkladně vypište a zašlete (ideálně elektronicky) na adresu DDM Jihlava - p. Vilibald Prokop (prokop@ddmjihlava.cz; 730 855 755) do 7. února 2020!!!

Nejúspěšnější sportovci, společně s trenéry a rodiči, budou pozváni na slavnostní vyhlášení sportovců Jihlavska, které proběhne 16. dubna 2020 v DKO Jihlava.

Vyhodnocení sportovce roku do 15-ti let na Jihlavsku má již dlouholetou tradici, je mediálně sledováno a přispívá k propagaci mládežnického sportu. Přihlášku na nominaci si můžete stáhnout pod tímto článkem.

Ke každé nominaci je nutno přiložit detailní digitální foto a krátké video sportovce nebo kolektivu - nejlépe na CD/flash/mail/odkaz na úschovnu na webových stránkách (nikoliv odkaz na youtube apod.).

Návrhy, které přijdou po termínu, nebudou zařazeny do hodnocení!

Kód 192102
Název Sportovec Jihlavska 2019
Termín konání 07.02.2020 08:00 - 20:00
Místo konání Dům dětí a mládeže Jihlava
Hlavní vedoucí Vilibald Prokop
Dokumenty ke stažení

Sportovec Jihlavska 2019 - formulář nominace.doc

Sportovec Jihlavska 2019 - formulář nominace.pdf

Sportovec Jihlavska 2019 - vyhlášení.pdf