Flétna R+D III (3. rokem)

Výuka hry podle školy p. Daniela, ozdravné dýchání a rytmická cvičení. Sladění skupiny výběrem vhodných písniček s doprovodem akordeonu. Zdokonalování techniky hry, hra dvojhlasů, doplňování hry o vyšší tóny, hra durových stupnic. Rozdělení dle pokročilosti a pokračování činnosti v zájmovém útvaru. Do této skupiny se přihlašují ti, kteří budou pokračovat ve hře 6. a 7.rokem.

Kód 101811
Název Flétna R+D III (3. rokem)
Místo konání Dům dětí a mládeže Jihlava
Hlavní vedoucí Jitka Beránková
Věková skupina 4-99 let
Vybavení na kroužek každý z dvojice má vlastní zobcovou flétnu, přezutí
Jiná ujednání přihlašuje se dítě i rodič
Cena 1. pololetí 450,- Kč
Cena 2. pololetí 450,- Kč
Cena rok 900,- Kč
Datum zahájení 30.09.2020
Datum ukončení 26.05.2021
Dny konání ST 16:00-16:45
Kontakt Šárka Ďásková, daskova@ddmjihlava.cz, tel.:733 675 544