Flétna R+D I (2. rokem)

Výuka hry podle školy p. Daniela, ozdravné dýchání a rytmická cvičení, hra dětských písní a koled. Dechové hry, dechová cvičení, dechová gymnastika. Výběr písniček, prohlubování dalších tónů na lidových písních. Rytmické hry, hra zpaměti, zařazování dvojhlasů a improvizace. Rozdělení dle pokročilosti a pokračování činnosti v zájmovém útvaru.
Do skupiny se přihlašují ti, kteří budou pokračovat 2 rokem po absolvování skupiny začátečníků v loňském školním roce.

Kód 101809
Název Flétna R+D I (2. rokem)
Místo konání Dům dětí a mládeže Jihlava
Hlavní vedoucí Jitka Beránková
Věková skupina 4-99 let
Vybavení na kroužek každý z dvojice má vlastní zobcovou flétnu, přezutí
Jiná ujednání přihlašuje se dítě i rodič
Cena 1. pololetí 450,- Kč
Cena 2. pololetí 450,- Kč
Cena rok 900,- Kč
Datum zahájení 05.10.2020
Datum ukončení 31.05.2021
Dny konání PO 17:00-17:45
Kontakt Šárka Ďásková, daskova@ddmjihlava.cz, tel.:733 675 544