Kreativní DIY dílna

DIY - dílna je kroužek zaměřený především na rozvoj zručnosti, fantazie a estetického cítění a jeho využití v praktickém životě. Zkratka DIY - neboli "Do it yourself" znamená doslova "udělej si sám". Proto bychom chtěli zkusit tento koncept a děti naučit tomu, že spousta věcí se dá využít jinak, než jsou zvyklé. Tvoření by zahrnovalo práci s běžným materiálem, ale zároveň i práci s tím méně obvyklým. Výsledkem naší práce by byly různé doplňky, dekorační předměty a věci praktické, které by děti mohly využít doma a třeba i ve škole. Samozřejmě různé návrhy a náměty od dětí na tvorbu jsou vítány. Protože: "Víc hlav, víc ví, a víc tvoří."

Kód 191408
Název Kreativní DIY dílna
Místo konání Dům dětí a mládeže Jihlava
Hlavní vedoucí Tereza Pleslová
Věková skupina 8-15 let
Vybavení na kroužek přezutí
Cena 1. pololetí 650,- Kč
Cena 2. pololetí 650,- Kč
Cena rok 1300,- Kč
Datum zahájení 02.10.2019
Datum ukončení 27.05.2020
Dny konání ST 15:15-16:45
Kontakt Kamila Langová, langova@ddmjihlava.cz, tel:733 675 542