Flétna děti III - 3. až 5. třída

Výuka hry na zobcovou flétnu, ozdravné dýchání a rytmická cvičení. Sladění skupiny výběrem vhodných písniček, zdokonalování techniky hry, hra dvojhlasů, doplňování hry o vyšší tóny, hra durových stupnic. Rozdělení dle pokročilosti a pokračování činnosti v zájmovém útvaru.

Kód 111811
Název Flétna děti III - 3. až 5. třída
Místo konání Dům dětí a mládeže Jihlava
Hlavní vedoucí Barbora Kučerová
Věková skupina 7-11 let
Vybavení na kroužek vlastní zobcová flétna, přezutí
Cena 1. pololetí 650,- Kč
Cena 2. pololetí 650,- Kč
Cena rok 1300,- Kč
Datum zahájení 01.10.2021
Datum ukončení 03.06.2022
Dny konání PÁ 15:00-16:00
Kontakt Šárka Ďásková, daskova@ddmjihlava.cz, tel.:733 675 544