Flétna děti I - do 6 let

Výuka hry na zobcovou flétnu, ozdravné dýchání a rytmická cvičení. Sladění skupiny výběrem vhodných písniček, zdokonalování techniky hry, hra dvojhlasů, doplňování hry o vyšší tóny, hra durových stupnic. Rozdělení dle pokročilosti a pokračování činnosti v zájmovém útvaru.

Kód 111809
Název Flétna děti I - do 6 let
Místo konání Dům dětí a mládeže Jihlava
Hlavní vedoucí Jitka Beránková
Věková skupina 4-6 let
Vybavení na kroužek vlastní zobcová flétna, přezutí
Cena 1. pololetí 650,- Kč
Cena 2. pololetí 650,- Kč
Cena rok 1300,- Kč
Datum zahájení 04.10.2021
Datum ukončení 30.05.2022
Dny konání PO 16:00-16:45
Kontakt Šárka Ďásková, daskova@ddmjihlava.cz, tel.:733 675 544