Poznávám sebe (i tebe)

Kroužek pro děti s cílem osobnostního rozvoje. V rámci něj mohou děti zvyšovat svou schopnost s vyjádřením vlastních potřeb, emocí, myšlenek a názorů ve vtahu k sobě samému i okolí. Formou zážitkové pedagogiky, arteterapeutických a muzikoterapických technik, zkušenostně reflektivního učení, relaxačních cvičení a rozvojem všímavosti (k sobě, k druhým, přírodě). To vše zaměřené na nácvik sociálních, emočních a komunikačních dovedností.

Kód 111417
Název Poznávám sebe (i tebe)
Místo konání Dům dětí a mládeže Jihlava
Hlavní vedoucí Tereza Vágnerová
Věková skupina 9-13 let
Vybavení na kroužek pohodlný oděv, přezutí
Cena 1. pololetí 550,- Kč
Cena 2. pololetí 550,- Kč
Cena rok 1100,- Kč
Datum zahájení 30.09.2021
Datum ukončení 02.06.2022
Dny konání ČT 16:30-17:30
Kontakt Kamila Langová, langova@ddmjihlava.cz, tel.:733 675 542