Výtvarka I

Seznamování dětí s co nejširší škálou výtvarných technik, jako je malba, kresba, jednoduchá grafika, práce s papírem a prostorové vytváření. Děti rozvíjejí zručnost a kreativitu, vyjadřují své představy a uplatňují svoji fantazii. Vyzkouší si práci u malířských stojanů, ale i venku v plenéru.

Kód 111412
Název Výtvarka I
Místo konání Dům dětí a mládeže Jihlava
Hlavní vedoucí Petra Chovancová
Věková skupina 9-15 let
Vybavení na kroužek přezutí
Cena 1. pololetí 700,- Kč
Cena 2. pololetí 700,- Kč
Cena rok 1400,- Kč
Datum zahájení 05.10.2021
Datum ukončení 31.05.2022
Dny konání ÚT 15:00-16:30
Kontakt Kamila Langová, langova@ddmjihlava.cz, tel:733 675 542