Keramika - děti III

Zájmový útvar zabývající se zpracováním a prací s keramickou hlínou v oboru keramické dílny pro děti staršího školního věku a pokročilejší v práci s hlínou.Rozvíjí představivost, fantazii, estetické cítění,motoriku, sebevědomí dětí. Převážně ruční tvorba z volné tuky, z plátu hlíny či koule hlíny.
Možností je vyzkoušet si práci na hrnčířském kruhu.Nedílnou součástí je konečná povrchová úprava glazováním, vytíráním oxidy, použití skla a skleněných korálků či skleněné drtě.

Kód 111401
Název Keramika - děti III
Místo konání Dům dětí a mládeže Jihlava
Hlavní vedoucí Štěpánka Maryšková
Věková skupina 7-15 let
Vybavení na kroužek přezutí, oděv na práci s keramickou hlínou
Cena 1. pololetí 900,- Kč
Cena 2. pololetí 900,- Kč
Cena rok 1800,- Kč
Datum zahájení 29.09.2021
Datum ukončení 01.06.2022
Dny konání ST 15:15-16:45
Kontakt Kamila Langová, langova@ddmjihlava.cz, tel:733 675 542