Kroužky aktuálně - informace k 10. 5. 2021

10.05.2021

.


Vážení rodiče a účastníci zájmového vzdělávání,

z důvodu aktuálních nařízení vlády je v našem zařízení momentálně možné prezenčně realizovat ve vnitřních prostorách pouze kroužky pro 3 účastníky. Kromě již probíhající individuální výuky v hudebních kroužcích může od 10. 5.  probíhat kroužek Plastikoví modeláři a výuka párů v Latinsko-amerických tancích. Jazykové kroužky fungují nadále online.

Ve venkovních prostorách mohou probíhat kroužky pro maximálně 30 účastníků, ale za velmi komplikovaných podmínek. Podmínky zatím splňuje pouze kroužek Square Dance. O možnosti otevření dalších kroužků alespoň ve venkovních prostorách zatím jednáme.

V případě dalších změn v provozu kroužků Vás budeme informovat. Vždy informujeme prostřednictvím sms/mailu pouze účastníky těch kroužků, které se otevírají a běží. Zároveň se snažíme aktuální informace o tom, které kroužky běží, zveřejňovat na našich webových stránkách.
 
V případě dotazů se, prosíme, obracejte na vedoucí jednotlivých oddělení – kontakty naleznete zde: http://www.ddmjihlava.cz/kontaky-pracovnici.

Náhrady za nerealizované hodiny kroužků budeme poskytovat po uzavření druhého pololetí.
 
Děkujeme za pochopení a přejeme hezké jarní dny
 
Mgr. Klára Lysová
DDM Jihlava