Dopravní výchova - školy

Dopravní výuka spočívá jak v teoretické části, kde se děti naučí základní pravidla provozu na pozemních komunikacích pro cyklisty i chodce, tak zejména praktickou část, kde si názorně vyzkouší naučené vědomosti, zdokonalí jízdu na kole, a především získá správné návyky jež jsou nutné pro bezpečný provoz na komunikaci.

Podzimní dopravní výuka žáků 4. tříd základních škol je realizována od září do listopadu,
jarní od března do května/června. V případě velkého zájmu škol o výuku jsme schopni v zimních měsících přidat teoretickou část v rozsahu cca 2 hodiny.

Při výuce je v nejvyšší možné míře dodržována hygiena a opatření vedoucí k zamezení šíření Covid-19.